Regulamentul oficial al concursului „Definește-ți viitorul!”

Numele tau:

Adresa ta de email:

Numarul tau de telefon:

Definește frumusețea din jurul tău.
Dacă ești interesat de serviciile sau de cursurile noastre, lasă-ne datele tale de contact.

Art. 1 Organizatorul concursului

1.1. ASOCIAȚIA PRO BEAUTY STYLE ACADEMY Înregistrat în registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 34/24.02.2015, CUI 34189282, cu sediul în București, str. Cotiturii, nr. 7, Sector 1, denumita in continuare ”Organizatorul”, va promova si derula concursul ”Definește-ți viitorul!” (denumit in continuare ”Campania promotionala”).

1.2. Participantii la Campania promotionala sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare ”Regulamentul Oficial”), concurs, in urma caruia vor fi desemnati castigatorii premiilor conform art. 6 din prezentul regulament.

1.3. Regulamentul Oficial de participare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si va fi facut public, conform legislatiei aplicabile din Romania astfel:

●     in format electronic, prin accesarea paginii de la adresa http://academiadeinfrumusetare.ro/concurs-defineste-ti-viitorul/.

●     in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului (str. Cotiturii, nr. 7, Sector 1, București) sau prin email la [email protected]

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Oficial pe parcursul desfasurarii concursului prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, cu mentiunea ca aceste modificari sa fie aduse la cunostinta participantilor si a publicului inainte de data intrarii acestora in vigoare. Participantii si publicul vor fi instiintati prin intermediul paginii de Facebook https://www.facebook.com/academiadeinfrumusetare.

Art. 2 Durata si aria de desfasurare a Campaniei promotionale

2.1. Prezenta Campanie promotionala se desfasoara sub forma unui concurs denumit ”Definește-ți viitorul!” si se deruleaza pe o perioada de 3 zile, respectiv de la data de 12 Decembrie, ora 00:01 pana la data de 19 Decembrie, ora 23:59:59, pe teritoriul intregii tari.

2.2. Orice inscriere efectuata dupa data de 19 Decembrie ora 23:59:59 nu va fi luata in considerare, cu exceptia cazului in care o modificare a duratei concursului ar avea loc ca un rezultat al unui act aditional la prezentul regulament, adus la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la art. 1 de mai sus.

Art. 3 Conditiile de participare la Campania promotionala

3.1.Concursul se desfasoara exclusiv pe Internet, prin accesarea paginii de Facebook a Academia de Înfrumusețare Alice Kohan (https://www.facebook.com/academiadeinfrumusetare).

3.2. Dreptul de participare la prezenta Campanie promotionala este recunoscut oricarui utilizator de Facebook care indeplineste cumulativ toate conditiile de mai jos:

●     respecta toate conditiile prevazute la Articolul 5;

●     este cetatean roman sau rezident pe teritoriul Romaniei;

●     are varsta de peste 18 ani la data inscrierii in concurs si contul sau de Facebook contine numele si prenumele sale reale, pe care le poate demonstra cu ajutorul buletinului/cartii de identitate;

●     confirma ca a citit si a inteles prezentul regulament oficial si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta.

3.3. Se vor valida numai inscrierile utilizatorilor care raspund corect cerintelor din concurs si care ofera datele reale de identificare mentionate mai sus.

3.4. In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator rezulta ca participarea la concurs a fost fraudata sau participantul nu poate fi identificat cu datele inregistrate pe site-ul mai sus mentionat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs acesti participanti, de a retrage acestor participanti premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa restrictioneze participarea la Campania promotionala pana la incheierea acesteia.

3.5. Nu au drept de participare angajati ai „ASOCIAȚIA PRO BEAUTY STYLE ACADEMY” sau rudele de gradul I ale acestora.

Art. 4 Protectia datelor personale

4.1. Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

4.2. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorilor, conform legislatiei in vigoare.

Art. 5 Modul de desfasurare al Campaniei promotionale

5.1.Participantii pot afla mecanismul de concurs accesand pagina de Facebook a Academia de Înfrumusețare Alice Kohan (https://www.facebook.com/academiadeinfrumusetare). si postarea oficiala a concursului.

5.2. Pentru a participa la prezenta Campanie promotionala desfasurata pe pagina de Facebook, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

5.2.1. Sa aiba un cont in reteaua de socializare Facebook in perioda desfasurarii concursului;

5.2.2. Sa dea “Like” postării de concurs „Definește-ți viitorul!”;

5.2.3 Să lase un comentariu prin care să motiveze de ce ar trebui să beneficieze de un curs gratuit.

5.3. La finalul concursului din data de 19 Decembrie, ora 23:59:59, vor fi alesi castigatorii prin intermediul site-ului https://www.random.org/

5.4. La maxim 3 zile de la finalul concursului Organizatorul va anunta castigatorii pe pagina de Facebook a Academia de Înfrumusețare Alice Kohan (https://www.facebook.com/academiadeinfrumusetare), printr-un comentariu oficial la postarea oficiala a concursului si printr-o postare speciala pe pagina Academiei de Înfrumusețare Alice Kohan.

5.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a folosi comentariile postate in cadrul Campaniei promotionale   „Definește-ți viitorul!”  si in alte campanii promotionale marca Academia de Înfrumusețare Alice Kohan, strict in scopul promovarii acestora. Acordul participantilor in acest sens fiind acordat prin participarea la acest concurs.

Art. 6 Premii

6.1. In cadrul acestui concurs se vor acorda 5 premii, constand in:

1 x Curs de Frizer-Coafor-Mani-Pedi
2 x Curs de Coafor
2 x Curs de Cosmetician

6.2 Valoarea totala estimata a premiilor este de 7300 Ron (cu TVA).

6.3. Desemnarea castigatorilor va fi realizata prin intocmirea unei liste cu numele persoanelor participante la campanie. Utilizatorul va fi trecut o singură dată pentru un „Like”, și de 5 ori pentru un comentariu in lista persoanelor participante. Comentariul aducandu-i șanse sporite de câștig.

6.4. Orice solicitare din partea castigatorilor pentru modificarea/schimbarea premiului nu este admisa.

Art. 7 Responsabilitatea

7.1. Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti.

7.2. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

7.3. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului, Regulament Oficial.

7.4. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului primirii premiului, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

7.5. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.

Art. 8 Publicarea regulamentului

8.1. Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale este publicat pe internet, si poate fi accesat din pagina dedicata e pe site-ul http://academiadeinfrumusetare.ro/concurs-defineste-ti-viitorul/.

8.2. Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

Art. 9 Litigii

9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

9.2. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu il vor inainta spre solutionare instantei competente romane.

9.3. Prin participarea la Campania promotionala, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

Art. 10 Incetarea Campaniei promotionale

10.1. Prezentul concurs poate inceta inainte de termenul stabilit, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

10.2. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

10.3. Concursul va inceta, de asemenea, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a concursului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *